Behörighet för att söka

Utbytesstudier via HT-fakulteterna

För att tilldelas en plats genom de Humanistiska och teologiska fakulteternas (HT) Internationella kontor skall studenten och ansökan uppfylla villkoren som finns på denna sida.

Grundläggande villkor

 • Vid ansökningstillfället vara aktiv student och registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet (LU)
 • Vid avresa ha studerat minst två terminer på heltid vid LU
 • Vid ansökningstillfället i normala fall ha klarat av minst 30 högskolepoäng (hp) vid de humanistiska och teologiska fakulteterna. (Obs! Vissa institutioner kräver att sökande har läst mer än de minimala 30 hp i huvudämnet)
 • Inneha tillräckliga språkkunskaper för att kunna ta emot undervisning och prestera examination på aktuellt undervisningsspråk

Villkor för att få åka

 • Planerade studier ska vara inom humanistiska eller teologiska ämnen, om inte annat har medgivits
 • Kurserna på värduniversitetet ska motsvara heltidsstudier som är på akademisk nivå och du ska sträva efter att hitta kurser som inte överlappar med det du läst vid LU. (De flesta språkkurser för utländska studenter, idrott eller s.k. extra curricular activities tillgodoräknas inte vid LU även om de ger poäng hos värduniversitetet)
 • Studera minimum 3 månader, maximum 12 månader utomlands via Erasmus. Ofrivilligt avbrott innan 3 månader passerat kan beviljas p.g.a. sjukdom eller annan allvarlig orsak. Erasmusstipendium betalas dock inte ut för en studieperiod som är kortare än 3 månader, oavsett orsak
 • Förbinda sig att fylla i en utvärdering. Denna skickas direkt till din mejladress i slutet av din utbytesperiod
 • Skriva en reseberättelse efter att utbytesstudierna avslutats

Språkstudier

 • Du kan studera språk utomlands. Om du redan studerat språk vid Lunds universitet eller annat svenskt universitet, och önskar genomföra påbyggande studier i detta språk vid ett utländskt partneruniversitet behöver du i normala fall 60 hp i språket vid utresa (grund- och fortsättningskurs), en nödvändig grund för att kunna ingå i undervisningsgrupper med inhemska studenter. Dina studier bör i normala fall äga rum i det land där språket talas av dess invånare som modersmål.
 • Kraven och förutsättningar för studier i språk som arabiska, japanska, kinesiska, nygrekiska och ryska ser annorlunda ut. Diskutera dina förkunskaper och möjliga kurser vid värduniversitetet med din lärare/studievägledare.
 • Om du inte har studerat språk vid Lunds universitet har du möjlighet att studera valfritt språk utomlands som biämne, alltså som ett komplement till de övriga kurser du valt studera. Detta gäller också språk som inte finns företrädda i Lund.
 • Språkstudier som medför kursavgifter vid värduniversitetet kan inte tillgodoräknas vid hemkomst, då utbytesstudier måste vara avgiftsfria.
 • För att kunna tillgodoräkna språkkurser måste de ge akademiska poäng.

OBS!

Om du läser ett program är det inte säkert att strukturen i utbildningen tillåter avbrott för utlandsstudier. Studenter som redan har varit på utbytesstudier eller på annat sätt har läst vid högre lärosäten i olika länder kan söka, men prioriteras i regel lägre än de som inte har åkt på utbytesstudier.

Internationella kontoret, HT

E-post: internationalht.luse
Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201,
221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-2228773
fanni.faegerstenht.luse

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046 - 222 8075
katarina.wingkvistht.luse

Internationell handläggare
Lu Yi Nilsson
tel: 046 - 222 3424
lu_yi.nilssonht.luse

Att tänka på inför ansökan

Tänk efter vad du vill studera utomlands, leta på universitetens hemsidor och skaffa dig en uppfattning om vilket/vilka avtalsuniversitet som kan vara intressanta för just dig. Det är viktigt att du kontrollerar om det finns restriktioner vad gäller de ämnen du vill läsa, om du måste göra språktest innan du kan bli antagen osv. När detta är gjort är du mogen att kontakta din utresandekoordinator och studievägledaren på din hemmainstitution/avdelning. Diskutera dina funderingar med oss. Studierna ska vara så givande som möjligt för dig, och utlandsvistelsen ska ske vid en så vettig tidpunkt som möjligt under din samlade studieperiod. När du kommer tillbaka från dina utbytesstudier vill du kunna tillgodoräkna eller ekvivalera de kurser som du har studerat utomlands. Här kan du läsa mer om tillgodoräknande och ekvivalering av studier.