Urvalsprocessen

Utbytesstudier via HT-fakulteterna

Din ansökan registreras på HT-Internationella kontoret, och sedan går den vidare till studievägledaren vid din institution/avdelning. Här kontrolleras bl.a. att du har tillräckliga förkunskaper för dina utbytesstudier och är det många studenter som har sökt från ett visst program/ämne brukar dessa rangordnas. När HT-Internationella kontoret har fått tillbaka samtliga svar görs den slutgiltiga fördelningen av platser.

Det tar ca fyra veckor innan du kan få ett nomineringsbeslut. Du meddelas via e-post.

Rangordningskriterier

En sammanvägning av följande rangordningskriterier utgör underlag för nomineringsbeslutet.

  • Studieresultat - akademiska poäng och betyg
  • Målsättning och motivation - Statement of purpose
  • Erfarenheter och aktiviteter som bedöms vara relevanta för att kunna tillgodogöra sig utbytesstudier och/eller ha utbyte av sin vistelse - CV
  • Studiernas relevans för utbildningen

Övrigt

  • HT-Internationella kontoret erhåller utlåtande från institutionerna. Detta utlåtande har betydelse för nomineringsbeslutet.
  • Viss betydelse fästes vid ämnesspridning – sökande med färre poäng från ett underrepresenterat ämne kan ibland rangordnas högre än någon med fler poäng
  • Student som redan genomfört en kandidatkurs i ett ämne, och som ansöker om fördjupningsstudier utomlands i detta ämne, blir inte automatiskt högre rangordnad
  • Det slutgiltiga beslutet om antagning görs av det mottagande universitetet

Internationella kontoret, HT

E-post: internationalht.luse
Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201,
221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-2228773
fanni.faegerstenht.luse

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046 - 222 8075
katarina.wingkvistht.luse

Internationell handläggare
Lu Yi Nilsson
tel: 046 - 222 3424
lu_yi.nilssonht.luse