Ansökan till värduniversitetet

Utbytesstudier via HT-fakulteterna

Om du blir nominerad är det nu dags att fylla i en ansökan till det mottagande universitetet, som alltid fattar det avgörande beslutet om antagning. Din koordinator hjälper dig med ansökningsförfarandet.

Learning Agreement

Tillsammans med nomineringsbeslutet får du också information om vad du ska tänka på inför din utbytestermin. Ett obligatoriskt moment för dig som ska åka inom Erasmus+ (de flesta av våra Europeiska partners) är att fylla i ett Online Learning Agreement. Ett Learning Agreement är en studieplan som ska fyllas i och skickas till värduniversitetet innan du åker iväg. Information om hur du går tillväga hittar du här. 

"Letter of Acceptance"

Du har anmält dig on-line eller via blanketter till det mottagande universitetet. Nu inleds en väntan på positivt besked från koordinatorn på plats där. Vanligt är att ett formellt ”Letter of Acceptance” skickas ut i god tid innan studierna ska påbörjas, men det är inte alla universitet som gör detta. Det kan hända att du blir kontaktad via e-post och får en enkel bekräftelse den vägen. Om du blir osäker och inte har hört något så kan du rådgöra med din koordinator i Lund. Ofta räcker det om du själv tar kontakt med det mottagande universitetet via e-post och får ett positivt besked tillbaka; du kan då spara detta brev och använda som ett slags ”Letter of Acceptance”.

OBS! Lämna alltid in en kopia av ditt antagningsbesked till vårt kontor!

Registrering i Ladok

Din koordinator i Lund kommer att registrera dig i Ladok som utbytesstudent för den/de terminer du är ute. Registreringen sker ca en månad före utresa. Denna registrering kan CSN upptäcka i sina databaser, och de kan betala ut ditt studiemedel för studier utomlands, om du ansökt om sådant. Om det behövs kan din koordinator sända in en blankett till CSN (den s.k. 5524) som intygar att du antagits till utbytesstudier.
 

Internationella kontoret, HT

E-post: internationalht.luse
Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201,
221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-2228773
fanni.faegerstenht.luse

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046 - 222 8075
katarina.wingkvistht.luse

Internationell handläggare
Lu Yi Nilsson
tel: 046 - 222 3424
lu_yi.nilssonht.luse