Hemkomst

Utbytesstudier via HT-fakulteterna

Det finns några saker du ska göra när du kommit hem från dina utbytesstudier. På denna sida hittar du bland annat information om Transcript of Records och hur du kan tillgodoräkna och ekvivalera kurser som du läst utomlands.

Transcript of Records

Det är ditt ansvar att se till att ditt värduniversitet skickar ditt Official Transcript of Records, alltså ditt studieintyg, hem till dig. Många universitet föredrar att sända dem direkt till din koordinator hemma. Då kan följande adress användas:

International Office
Faculties of Humanities and Theology

Lund University

Box 201

SE-221 00 Lund

Sweden

Tel: +46-46-222 3424, 222 8773, 222 8075

Email: international@ht.lu.se

Tillgodoräknande och ekvivalering av kurser

När du kommer tillbaka från dina utbytesstudier vill du kunna tillgodoräkna eller ekvivalera de kurser som du har läst utomlands. Detta är något vi kommer att göra så fort du har lämnat in din reseberättelse.

För att vi ska kunna göra ditt tillgodoräknande eller ekvivalering måste du gå igenom följande steg:

 • Du fyller i en av dessa mallar för att anhålla om ett tillgodoräknande:

  - Blankett för tillgodoräknande
  - Blankett för ekvivalering
   
 • Du skriver din reseberättelse i vår databas
   
 • Du informerar din koordinator när detta är gjort
   
 • Din koordinator gör tillgodoräknandet eller ekvivaleringen

Tillgodoräknande av studier

Under förutsättning att dina studier har varit på akademisk nivå kommer dina utlandsstudier att tillgodoräknas. Detta är något som HT-Internationella kontoret kan hjälpa dig med. Till akademiska studier räknas inte vissa nybörjarspråk, idrott, kalligrafi osv. Är du osäker kan du prata med någon av oss. De kurser du har studerat kommer att registreras i Ladok, tillsammans med det antal ECTS-poäng de är värda.

Ekvivalering av studier

Att ekvivalera innebär att poäng du har tagit utomlands ersätter hela eller delar av en kurs som ges vid Lunds universitet. Detta kan gå bra, framför allt i moderna språk. Om du på detta vis önskar att få en del av det du studerar utomlands, eller rent av alltihop, ekvivalerat till poäng vid Lunds universitet efter att du återvänt hem är det extra viktigt att du har tät kontakt med din hemmainstitution och att det finns en skriftlig bekräftelse på detta. Tala med din studievägledare.

Programstudenter

Är du programstudent är det i de flesta fall din studievägledare/programsekreterare som registrerar dina utbytesstuider i Ladok.

Studenter som läser kandidatprogrammet Praktisk filosofi, politik och ekonomi måste alltid kontakta HT-Internationella kontoret för information om hur man tillgodoräknar sina studier utomlands.

Utvärderingsrapport

Du som åker genom programmet Erasmus (studier inom Europa) kommer att få en utvärdering skickad till din mejladress och den är obligatorisk att svara på.

Reseberättelse

Internationella kontoret vill gärna veta hur du har haft det under din utbytesperiod och vi vill att du lägger in din reseberättelse i denna databas
Framtida studenter kommer att ha stor nytta att läsa reseberättelserna innan de söker utbytesstudier.

Lunds universitets mentorverksamhet

Anmäl dig till universitetets mentorverksamhet och träffa internationella studenter på hemmaplan!

Internationella kontoret, HT

E-post: internationalht.luse
Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201,
221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-2228773
fanni.faegerstenht.luse

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046 - 222 8075
katarina.wingkvistht.luse

Internationell handläggare
Lu Yi Nilsson
tel: 046 - 222 3424
lu_yi.nilssonht.luse