På plats utomlands

Utbytesstudier via HT-fakulteterna

Det finns en del saker du bör tänka på när du anlänt till ditt värduniversitet. På denna sida hittar du en lathund om hur du registrerar dig själv som utbytesstudent och information om vad du du bör göra om dina kurser ändras under tiden du studerar utomlands och så vidare.

Registrera dig som utbytesstudent

När du har anlänt till ditt värduniversitet är det ditt ansvar att registrera dig själv som utbytesstudent i Studentportalen.

Om dina kurser ändras

Nu har du kommit på plats och du märker att den kursplan (study plan) du en gång skrev måste revideras (gamla kurser har strukits, nya har kommit till).

Om dina poäng enbart ska tillgodoräknas står det dig fritt att göra ändringar i dina kursval, så länge kurserna kan anses som relevanta för din utbildning. Kontakta då bara din koordinator i Lund och meddela dessa ändringar. Ska en ekvivalering av poäng göras vid hemkomsten är det mer noga att du har kontakt med kursansvarig vid din hemmainstitution/avdelning. Bifoga en kursbeskrivning och litteraturlista för varje ny kurs. Tillsammans kan ni då besluta om en ny uppsättning kurser.

Oavsett vilket måste du skicka in ett Changes to Learning Agreement

Ansök om kurser innan du kommer hem

Glöm inte att ansöka om studier för terminen efter hemkomst. Du gör det som vanligt via

Internationella kontoret, HT

E-post: internationalht.luse
Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201,
221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-2228773
fanni.faegerstenht.luse

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046 - 222 8075
katarina.wingkvistht.luse

Internationell handläggare
Lu Yi Nilsson
tel: 046 - 222 3424
lu_yi.nilssonht.luse