lu.se

Sök utbytesstudier

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Från den 5 september till den 5 oktober kan du söka utlandsstudier.

Blir du antagen kommer du att kunna studera en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet utomlands.

Välkommen till ett informationsmöte den 18 september kl. 15.15 i LUX C121.

Läs mer om utbytesstudier på https://www.ht.lu.se/utbildning/internationella-mojligheter/utbytesstudier/

Internationella kontoret
, HT

E-post: internationalht.luse
Besöksadress:
SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-2228773
fanni.faegerstenht.luse

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046 - 222 8075
katarina.wingkvistht.luse

Internationell handläggare
Lu Yi Nilsson
tel: 046 - 222 3424
lu_yi.nilssonht.luse