Campus Online HT

Digitalt stöd, sociala aktiviteter och events

Vi befinner oss mitt i den globala pandemin och studentlivet och din studiemiljö är kanske inte exakt som du föreställt dig eller har upplevt förut. Därför erbjuds Humanistiska och teologiska fakulteternas studenter ett extra stort utbud av service, mötesplatser och events online för att kompensera frånvaron av fysiska möten. Projektet Campus Online är ett samarbete mellan våra institutioner, HT-biblioteken samt Humanistiska och teologiska studentkåren. Vissa evenemang samkörs med Samhällsvetarkåren eller Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.

Du kan delta i så många tillfällen du själv önskar – varmt välkommen till Campus Online HT!

Student som sitter vid en laptop.

Campus Online HT

Digitalt stöd, studieplanering och sociala aktiviteter – anmäl dig direkt i lärplattformen Canvas!