Lön och villkor

Arbetslivsforum vid humanistiska och teologiska fakulteterna

På denna sida hittar du information om hur mycket du kan begära i ingångslön, arbetsrätt och så vidare.

Generell lönestatistik

Generell lönestatistik som presenteras i kvällstidningar och på bloggar under rubriker som "Har du rätt lön?", ska läsas med stor försiktighet. I många fall tar de inte hänsyn till din ålder, arbetslivserfarenhet, utbildning, var i Sverige du ska jobba och så vidare. Ett bättre sätt är att ta reda på så mycket som möjligt om ditt blivande arbete och sedan fråga ditt fackförbund. Om du inte är medlem i något fackförbund kan du ändå fråga, men de flesta förbund är mycket restriktiva med att ge service till den som inte är medlem. Du kan även gå in på Statistiska centralbyråns (SCB:s) webbplats där du hittar mer detaljerad lönestatistik. Ett annat råd är att diskutera löner och arbetsvillkor med vänner och bekanta. Betalar till exempel deras arbetsgivare högre lön till dem som har examen än till dem som saknar examen?

SCB:s Lönesök

Vid Statistiska centralbyrån kan du söka fram månadslön före skatt för olika yrkesgrupper. Du kan sedan jämföra lönerna efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbete i privat eller offentlig sektor.

Läs mer på SCB:s webbplats

Arbetsrätt


Du hittar mycket information om arbetsrätt på fackförbundens hemsidor.

Arbetslivsforum

Välkommen att kontakta Arbetslivsforum och boka tid för karriärvägledning, CV-handledning och liknande. Du kan förstås också ställa frågor via mejl eller telefon.

Arbetslivskoordinator
Mattias Fall
Telefon: 046-222 88 90
Epost:arbetslivsforumht.luse

Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, A 141 A, Lund

Postadress: Box 201, 221 00 Lund

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-17