Anna Ågren – kommunarkivarie

Arkivens drottning

På gymnasiet läste Anna Ågren det samhällsvetenskapliga programmet. Hon visste att hon ville läsa vidare efter de tre åren, men var osäker på vad hon så småningom ville jobba med. Hon valde därför att söka kurser utifrån vad hon tyckte verkade kul.

– Jag ville gärna läsa något som var baserat på mitt intresse så det blev att jag läste litteraturvetenskap för nöjes skull, berättar Anna. Efter det följde studier i genusvetenskap och så tog hon en kandidatexamen i etnologi. Det var när hon läste etnologi som hon introducerades för vilken resurs landets olika arkiv är och hon insåg att det var det hon ville jobba med.

– Jag sökte ABM och var säker på att jag skulle läsa arkivinriktningen, säger Anna. Masterprogrammet i ABM vänder sig till de som vill arbeta inom arkiv, bibliotek, museer eller närliggande kultur- och forskningsverksamheter. Studenterna får lära sig om alla områdena, men väljer även att specialisera sig på ett av dem. En grundbult i utbildningen som Anna uppskattade är att den bygger mycket på att man ska kunna samarbeta mellan de olika sektionerna.

– Vi hade många projektarbeten och problembaserat lärande, det vill säga att vi jobbade kring problem eller resonemang och utvecklade lösningar i diskussionsform, säger Anna.

Teorier och styrdokument

Utbildningen varvar föreläsningar, självstudier och grupparbeten. Under föreläsningarna lärde Anna sig bland annat de grundläggande arkivvetenskapliga teorierna och hur man upprättar styrdokument.

– Utbildningen bygger mycket på eget initiativ och kräver en viss självdisciplin. Därför har den en speciell antagningsprocess där man måste skriva ett personligt brev med den vanliga ansökan. Sedan väljer de ut ett antal som kallas till intervju innan de gör det slutgiltiga urvalet. Under sin sista termin på programmet började Anna söka jobb som arkivarie. Det tog inte lång tid innan hon blev erbjuden ett jobb i Kristianstad för att sedan bli kommunarkivarie i Lomma. Ett arbete som har stor variation på arbetsuppgifterna.

– Jag har ofta hand om förfrågningar från förvaltningar, från allmänheten eller forskningsfrågor. Sedan gallrar jag i handlingar, ordnar och förtecknar handlingar som levererats till kommunarkivet. Jag försöker också vara ett stöd till förvaltningar i dokumenthanteringsfrågor, berättar Anna och fortsätter:

– Det är ett väldigt kul jobb och man blir både väldigt allmänbildad och samtidigt väldigt nischad.

Skulle du rekommendera andra att läsa masterprogrammet i ABM?
– Ja om man är intresserad av tvärvetenskapliga studier och gillar att samarbete mellan de olika sektorerna. Det finns inte jättemånga arkivarietjänster, men de senaste åren har det skett ett generationsbyte med många som går i pension. Har man dragning åt arkiveringshållet ska man inte tveka att söka.

Text: Lisa Kron

Anna Ågren. Foto: Lisa Kron
Namn: Anna Ågren
Bor:
Malmö
Yrke:
Kommunarkivarie i Lomma
Studerat:
Kandidatexamen i etnologi, litteraturvetenskap och genusvetenskap samt ABM-master med inriktning arkivvetenskap.

Arkivarie

Som arkivarie kan man säga att du är med och påverkar historien. Arkivarien är med och värderar och bedömer vilken information som skall sparas i arkiv inför framtiden. Det kan vara allt från politikers krognotor till Strindbergs brev. Med sin speciella kompetens kan en arkivarie arbeta i offentlig sektor likväl som i arkivet på ett större företag.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-02-12