Linda Forsell – konstnärlig ledare

Linda följde sin barndomsdröm

Linda Forsell hade varit med i scenkonstkollektivet PotatoPotato i två år när hon bestämde sig för att söka till teaterns teori och praktik, en utbildning som hålls till lika delar på Malmös teaterhögskola och på Lunds universitet.

– Jag ville fördjupa mina praktiska och teoretiska kunskaper inom scenkonst, förklarar Linda valet av att söka utbildningen. När klassen hade föreläsningar på Språk- och litteraturcentrum i Lund brukade de inleda med en föreläsning och sedan delas in i grupper för att under ett par timmar fokusera på ett visst ämne, exempelvis en specifik scenkonstnärs arbete, innan de redovisade för klassen. När det var föreläsning i Malmö var det främst gästföreläsare som utgick från olika teman som studenterna sedan fick skriva uppsatser om.

– För mig personligen tyckte jag att det var positivt att vara på två olika institutioner och studera i olika städer. Det var omväxlande, säger Linda. Under en vecka hade klassen ofta föreläsningar två dagar och sedan eget arbetet. För att inte riskera att man satt stressad med alla uppgifter och litteratur i sista stunden gällde det att ha en bra studieteknik.

– Jag rekommenderar att skapa studiegrupper så att man slipper sitta själv med alla uppgifter. Ett annat tips är att ses i grupper efter att ni har haft gästföreläsare för att reflektera tillsammans, säger Linda. Trots, eller kanske just på grund av, att Linda redan var yrkesverksam inom teatern kände hon att hon lärde sig mycket av teaterns teori och praktik.

– Eftersom jag och mina kollegor hade mycket tid att arbeta med våra egna projekt under skoltiden fick jag stor nytta av studierna. Mina teoretiska kunskaper utvecklades vilket jag självklart har använt i mitt arbete då PotatoPotato fokuserar på samtida politiska skeenden och normkritiskt arbete, förklarar Linda. Som en del av utbildningen fick Linda dessutom möjlighet att följa ett Community Theatre-projekt när de repeterade sin föreställning.

– Det var väldigt intressant då flera av de medverkande inte var skådespelare men hade stor personlig erfarenhet av det tema som undersöktes. Att Linda själv vill fortsätta vara verksam inom teatern finns det ingen tvekan om.

– Jag har nog alltid vetat att jag ska arbeta med teater. Från början var jag mest inne på skådespeleri men från och med högstadiet började jag snöa in mer på regi. Jag gillar att både fysiskt leva mig in och samtidigt ha distans.

Text: Lisa Kron

Linda Forsell. Foto: Lisa Kron
Namn: Linda Forsell
Bor:
Malmö
Yrke:
Konstnärliga ledare i scenkonstkollektivet PotatoPotato. Regissör och teaterpedagog
Studerat:
Teaterns teori och praktik, drama, scenkonst, fysisk teater, pedagogiskt drama m.m.
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-02-12