lu.se

Rapportering

Övrig personalmobilitet

Efter avslutad mobilitet skickas en rapport från Erasmus Mobility Tool ut, som det är obligatoriskt att besvara. Du måste även skicka in en blankett som styrker datumen för din mobilitet, ”Certificate of Attendance” och dokumentet ”Mobility Costs”/”Statement of Costs”.

När allt detta skett (krav från EU-kommissionen) betalas de utlovade Erasmusmedlen ut. 

För detaljer, se: Steg för steg - så gör du.