Inspirationskonferenser och högskolepedagogiska projekt

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteterna har för avsikt att anordna Inspirationskonferenser för sina lärare vartannat år. Under konferenserna ges möjlighet att dela med sig och ta del av andra lärares pedagogiska erfarenheter.

Årets inspirationskonferens

Tidigare inspirationskonferenser

Utbildningsledare
Hege Markussen
046-222 77 35
hege.markussenkansliht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-12-18