lu.se

Utbildningsutbud

Flerspråkighet

  Till sök!

ÖvrigtGes termin
Modersmålsundervisning och studiehandledning, 60 hp (FLRA01)vår 2020höst 2020
Tolkning i offentlig sektor: Grundläggande terminologi, 3,5 hp (FLRB01)