lu.se

Utbildningsutbud

Journalistik

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Journalistik: Grundkurs, 30 hp (JOUA00)höst 2018
Journalistik: Grundkurs, 30 hp (JOUA10)
Journalistik, fortsättningskurs, 30 hp (JOUA12)vår 2019
Journalistik: Introduktion till det svenska nyhetsrummet, 6 hp (JOUA13)
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik, 30 hp (JOUD01)höst 2018vår 2019
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik, 15 hp (JOUD02)höst 2018vår 2019
Journalistik: Kandidatkurs, 30 hp (JOUK10)höst 2018