lu.se

Utbildningsutbud

Grekiska (nygrekiska)

  Till sök!

Grekiska (nygrekiska)

Nygrekiska är den idag talade grekiskan, utvecklad ur den klassiska grekiskan. Den talas för närvarande av cirka 13 miljoner personer; dels av befolkningen i själva Grekland och Cypern, dels av grekiska minoriteter världen över. Kurserna i nygrekiska ger i första hand en grund i att skriva, tala och översätta till och från nygrekiska; man studerar även grekisk litteratur från 1000-talet fram till idag. Vid sidan om det moderna grekiska språket och litteraturen får man också kunskaper om Greklands historia, samhälle och kultur. Vikten läggs på Greklands historia och samhälle under modern tid; en orientering i Greklands äldre kultur och historia ger en bakgrund och ökar förståelsen för landet idag.

NybörjarkurserGes termin
Nygrekiska: Nybörjarkurs, 30 hp (NYGA01)höst 2019
Nygrekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (NYGB01)vår 2019höst 2019
Nygrekiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (NYGB02)vår 2019höst 2019
Grundkurser
Nygrekiska: Grundkurs, 30 hp (NYGA12)vår 2019höst 2019
Fortsättningskurser
Nygrekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (NYGA13)höst 2019
Kandidatkurser
Nygrekiska: Kandidatkurs, 30 hp (NYGK21)vår 2019höst 2019
Avancerad nivå
Nygrekiska: Magisterkurs, 30 hp (NYGM01)
Det grekiska språkets historia med betoning på sen bysantinsk till modern tid, 7,5 hp (NYGM11)vår 2019höst 2019
Grekisk litteraturhistoria från sen bysantinsk tid till nutid, 7,5 hp (NYGM12)vår 2019höst 2019
Fördjupning i nygrekisk litteratur, 15 hp (NYGM13)vår 2019höst 2019
Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan, 15 hp (NYGR15)vår 2019höst 2019
Övrigt
Grekiska: Från Bysans till Grekland - bysantinsk kultur- och litteraturhistoria, 15 hp (BYZA01)
Grekland genom tiderna, 15 hp (KLAA01)
Nygrekiska: Grekisk språkhistoria och medeltids- och renässansdiktning, 15 hp (NYGR14)