lu.se

Person

Jag är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och undervisar på grundutbildningens alla nivåer. Därtill är jag docent i etnologi och har i ett tidigare liv som sådan tjänstgjort vid lärosätena i Lund, Bergen, Växjö och Halmstad. Utöver detta har jag också verkat som utredare av skol- och utbildningsfrågor.

Mina forskningsområden omfattar framför allt sport och medier samt utbildning/vetenskapsstudier. Mitt största forskningsprojekt är ”Karriärstrategier i den nya högskolan”, som bedrevs under 2001–2004 med stöd från HSFR/Vetenskapsrådet.

Vid sidan av universitetsläraryrket är jag verksam som wrestlingfotograf: http://www.fredrikschoug.com/

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (9 st)
Konferensbidrag (1 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (1 st)
Tidningsartiklar (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Fredrik Schoug

Universitetslektor
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Studierektor, studierektor för GU
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post fredrik.schougkom.luse

Telefon 046–222 45 34

Rum SOL:A211

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20