lu.se

 

2017-07-06

Hur ser ensamkommande barns integration ut?

Sverige har under de senaste åren mottagit ett stort antal ensamkommande flyktingbarn. Vad vet vi om integrationen av dessa barn? Känslor och tyckande präglar debatten. Ett fyraårigt [...]

2017-06-26

Einar Hansens Forskningsfond prisar digital arkeolog och känd kognitionsvetare

Forskningsfondens svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Nicolo Dell’Unto som prisas för sin forskning om digital utveckling av arkeologiska metoder. Prissumman är på 150 000 [...]

2017-06-20

Stora framgångar inom Gamla testamentets exegetik

Exegetiken vid Lunds universitet ligger i framkant som forskningsämne - det är tydligt när vi får gratulera följande forskare inom Gamla testamentets exegetik, som nyligen rönt stora akademiska [...]