lu.se

 

2014-04-04

Fattiga och rika länder måste agera nu mot klimathotet

Hur ska vi hitta globala lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser? Nyligen disputerade klimatfilosofen Eric Brandstedt vid Lunds universitet menar att både fattiga och rika länder är [...]

2014-03-11

Marianne Gullberg.

Språk, hjärna och beteende i fokus för årets Rausingpristagare

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik och chef för Humanistlaboratoriet, tilldelas Rausingpriset 2014. [...]

2014-02-17

- Hallå där, Anders Persson.Varför måste alla gå i skolan?

Anders Persson, professor i sociologi och utbildningsvetenskap kommer i dagarna ut med tredje upplagan av sin bok ”Skola och makt". Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå [...]