lu.se

 

2016-12-08

Nytt forskningsnav för mänskliga rättigheter lanseras i Lund

Lunds universitet och Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt lanserar den 8:e december ett nytt samarbete för forskning kopplad till mänskliga rättigheter. [...]

2016-12-06

Tyska, franska och spanska - forskningsstudie undersöker vad svenska elever kan

Idag släpps PISA-resultaten men i PISA undersöks inte elevers färdigheter i moderna språk. I en EU-undersökning från 2011 visade sig svenska elever vara bäst i engelska bland de 14 länder som deltog. [...]

2016-10-25

Jana Holsanova som är docent i kognitionsvetenskap

Ny bok gör samhället tillgängligare för synskadade

Kan människor som aldrig har sett, se saker för sitt inre öga, alltså skapa mentala bilder? Om ja, hur går detta till? Kognitionsvetare kan ge viktiga bidrag till syntolkningen. Den i dagarna [...]