lu.se

 

2016-06-22

HT:s dekaner hälsar Glad sommar!

Att vara dekaner för humaniora och teologi är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag. Vi – Sanimir, Lynn, Johannes och Samuel – är ett team med olika ansvarsområden. Att vi har roligt tillsammans kanske [...]

2016-06-13

Angelägen nysatsning på judaistik vid Lunds universitet

Många av samtidens brännande frågor har beröringspunkter med religion och religiös övertygelse. I samtiden ser vi också en ökad grad av intolerans bland annat i form av en tilltagande antisemitism. [...]

2016-06-03

Googleexpert och brobyggare prisas av Einar Hansens Forskningsfond

Två av Einar Hansens forskningsfonds priser tilldelas forskare vid Lunds universitet. Fondens svenska forskningspris för framstående humanistisk forskning tilldelas Jutta Haider, docent i biblioteks- [...]