lu.se

 

2015-03-24

"Tidiga skolmorgnar en fara för hälsan"

Tidiga skolmorgnar inte bara försämrar studiekapaciteten hos en stor andel elever i de övre tonåren utan utgör också ett direkt och allvarligt hot mot deras hälsa. Det skriver sociologer, [...]

2015-03-18

Blicken kan avgöra vad som är rätt och fel

Vår ståndpunkt påverkas av vad ögat tittar på när vi fattar moraliska beslut. Forskare lyckades påverka försökspersoners svar på frågor som ”Är mord försvarbart?” genom att följa deras ögonrörelser. [...]

2015-03-12

”Tattarfrågan” – Exkludering, assimilering eller utrotning?

Raskravaller i Jönköping, skallmätningar, tvångsomhändertagande av barn, utdrivningar. Svenska samhällets syn på ”tattare” har lett till diskriminering och våld långt in på 1900-talet. Historikern [...]

KALENDARIUM

Konferens

Det goda seminariet - Call for papers

2015-04-21 Ti -
2015-04-22 On

Seminarium

Neuroplasticity of language processing in children and adults

2015-04-21 Ti   15:30 - 17:00

Seminarium

Populism, metapolitics and online participation.

2015-04-22 On   13:00 - 15:00

Seminarium

Language learning and brain plasticity

2015-04-22 On   13:15 - 15:00