Covid-19/Corona och läsåret 2020/2021

Vad var det som hände?

Våren 2020 vändes världen plötsligt upp och ned. Läs våra forskares olika perspektiv. 

Humanistlaboratoriet

VR, EEG, Eye tracking och Motion capture är några av de tekniker labbet använder.

HT-biblioteken

Ett fakultetsbibliotek för dig som studerar, undervisar eller forskar.