Arkeolog arbetar på en utgrävning.

Modern arkeologi avslöjar Uppåkras hemligheter

Flera olika tekniker skapar en bred bild av livet i Nordens stora maktcentrum.

Fotografi av bokryggar

Skriftserier vid HT

Upptäck våra forskares böcker genom att söka bland de humanistiska och teologiska ämnenas många skriftserier.

Studenter utanför LUX

Nyfiken på studier?

Om du är intresserad av att läsa något inom humaniora och teologi finns ett stort utbud att välja ifrån.

Läs dekanbloggen

Dekan Johannes Persson bloggar om utbildnings- och forskningsfrågor.

Humanistlaboratoriet

VR, EEG, Eye tracking och Motion capture är några av de tekniker labbet använder.

HT-biblio­teken

Ett fakultets­bibliotek för dig som studerar, undervisar eller forskar på HT-fakulteterna.

Kalendarium