lu.se

 

2019-05-17

Vad är då en människa? – om AI som möjlighet och gräns

Artificiell intelligens och maskininlärning är expansiva områden i vår tid. Nya möjligheter blir synliga och frågor om begränsning och ansvar väcks. Detta område är i fokus vid årets [...]

2019-04-30

Hållbart jordbruk nyckeln till Uppåkras rikedom

Arkeologer vid Lunds universitet har genom en studie av näringsvärdet i odlingsmarkerna i och runtom Uppåkra utanför Lund kunnat visa att det bedrevs ett hållbart jordbruk under bosättningens [...]

2019-04-30

Sju frågor om förstamajfirandet

Varför började man fira 1 maj? När var demonstrationstågen som störst? Och hur ser firandet ut idag? Arbetarhistorikern Roger Johansson intervjuas om förstamajfirandets dåtid, glanstid och nutid. [...]