lu.se

Person

Jag arbetar som studievägledare där jag har hand om ämnena Filmvetenskap, Teaterns teori och praktik samt Författarskolan.

Administrativt

Uppdrag

  • Studievägledare för Filmvetenskap, Författarskolan samt Teaterns teori och praktik

Ingrid Nilsson

Studievägledare
Teaterns teori och praktik
Filmvetenskap
Författarskolan
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingrid.nilssonsol.luse

Telefon 046–222 84 65

Rum SOL:H123

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Måndag och tisdag 10-12

Besökstider

Måndag och tisdag 10-12