lu.se

Person

Innan jag tog posten som professuren för engelsk litteratur vid Lunds universitet i juli 2016, har min akademiska karriär tagit mig från National University of Ireland i Galway till universiteten i Cambridge, Glasgow, York, St. Mary's och Köpenhamn. Min forskning undersöker diverse aspekter av intellektuellt liv och kulturell historia i Storbritannien under sena 1700-talet och den 'romantiska' perioden. Nuvarande intressen inkluderar förhållandet mellan romantik och romantisk nationalism i Storbritannien och Norden. På längre sikt funderar jag på en bok om romantik och väder.

Jag sitter i styrelsen för Nordic Association for Romantic studies och är en av redaktörerna för föreningens tidning 'Romantik: Journal for the Study of Romanticisms'.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (17 st)
Bokkapitel (5 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Engelska

Undervisning

Cian Duffy

Professor, FFU-ansvarig
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cian.duffyenglund.luse

Rum SOL H328b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20