IT-enheten

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Tillfällig stängning av frontdesk

På grund av rekommendationer om hemarbete från ledningen kommer frontdesk att ha stängt åtminstonde fram till den 28:e januari 2021. Under kontorstid kan vi nås på vårt supportnummer eller via e-post.

Begär support från IT-enheten genom att mejla: itht.luse

Allmänt supporttelefonnummer (må-fr 10-15): 222 32 30

Eller besök vår Frontdesk på LUX C244

  • Ansvarar för teknisk support och utrustning inom de Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Driver den tekniska utvecklingen och ansvarar för nödvändig kompetensutveckling
  • Representerar HT-fakulteterna avseende frågor som rör IT
  • IT-enheten samverkar även med universitetets övriga IT-verksamhet samt understödjer informationsverksamheten inom området, såväl på HT-kansliet som på institutionerna.
  • IT-enhetens uppdrag

Årsredovisningar

Övriga dokument

Kontaktinformation

Att mejla IT-enheten på itht.luse är ett effektivt sätt att snabbt få hjälp med IT-problem.

Allmänt supporttelnr: 222 32 30

Mer information

Mer information om IT-stödet på HT hittar du på HT:s intranät, internt.ht.lu.se.