IT-enheten

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Du som är anställd på HT-fakulteterna kan begära support från IT-enheten genom att

  • mejla: itht.luse
  • ringa det allmänna supporttelefonnumret (vardagar 8:30-16:30): 046 - 222 32 30 eller
  • besöka vår Frontdesk på LUX C244

IT-enheten

  • Tillhandahåller IT-stöd till forskning, administration och utbildning inom de Humanistiska och teologiska fakulteterna, genom en kombination av LU-gemensamma IT-tjänster och egenutvecklade system
  • Ansvarar för teknisk support
  • Köper in IT- och AV-utrustning
  • Representerar HT-fakulteterna avseende frågor som rör IT
  • IT-enheten samverkar även med universitetets övriga IT-verksamheter, främst genom SamIT.
  • För mer detaljerad beskrivning, se IT-enhetens uppdrag (PDF)

Årsredovisningar

Övriga dokument

Kontaktinformation

Att mejla IT-enheten på itht.luse är ett effektivt sätt att snabbt få hjälp med IT-problem.

Allmänt supporttelnr: 046 - 222 32 30

Mer information

Mer information om IT-stödet på HT hittar du som är anställd på HT:s intranät.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-03-28