lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (4 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (8 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (4 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Fiona Björling

Professor emerita
Ryska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post fiona.bjorlingslav.luse

Telefon 046–222 47 87

Rum SOL:H204

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20