lu.se

Person

Klas-Göran Karlsson, f. 1955, professor i historia. Inom internationell samtidshistoria är mina forskningsintressen trefaldiga. Det första rör östeuropeisk historia, med inriktning på Ryssland och Kaukasusområdet. Jag har ägnat uppmärksamhet åt frågor om utbildning och historieskrivning, migrationsprocesser och etniska konflikter i Sovjetunionen och dess efterföljarstater. Mitt andra forskningsintresse rör folkmord och terror, både realhistoriskt och i eftervärldens kulturella bearbetningar. Jag har forskat om kommunistiska regimers brottshistoria, folkmordet på armenierna och förintelsen. Mitt tredje intresse rör tolkning, representation och bruk av historia i ett brett europeiskt perspektiv. Det övergripande perspektivet är nutidshistoriskt, vilket innebär att historia för mig inte är en fast kunskapsmassa utan ett dynamiskt redskap för individers och samhällens orientering och meningsskapande i och över tid, med särskild inriktning på problem och konflikter i den värld vi lever i.

Forskning

Om forskningen

För närvarande är det tre intressen som dominerar min forskning och som tar sig uttryck i både projektansökningar och bokproduktioner. Det första, som går under förkortningen Comnaz, är ett komplext och för många kontroversiellt försök att skriva in kommunismens och nazismens historia i en enda hopflätad historisk berättelse. Ambitionen är tänkt att förverkligas inom ramen för ett stort nationellt och internationellt forskningsnätverk med mig som sammanhållande kraft. Det andra är ett projekt om historiska lärprocesser i det nutida svenska samhället. I det fem personer starka projektet, som jag leder, är mina konkreta uppgifter att dels hålla samman den historieteoretiska och -filosofiska ramen, dels analysera lärprocesser i historia såsom de tar sig uttryck i politiken, särskilt i samband med valkampanjer och kritiska utmaningar som den europeiska ekonomiska krisen. Mitt tredje pågående arbete är ett ensamprojekt att skriva Rysslands genealogiska historia. I fokus står den historia som olika ryska grupperingar orienterat sig efter och skapat mening av under postsovjetisk tid, med utgångspunkten att det existerar stora skillnader mellan hur detta skett under Boris Jeltsins och Vladimir Putins regeringsperioder.

Publikationer

Böcker (14 st)
Redaktörskap (15 st)
Artiklar (18 st)
Bokkapitel (58 st)
Förord (2 st)
Rapporter (4 st)
Recensioner (38 st)
Tidningsartiklar (13 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (19 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Klas-Göran Karlsson

Professor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post klas-goran.karlssonhist.luse

Telefon 046–222 79 50

Rum LUX:A314

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30