lu.se

Person

Jag är professor i mänskliga rättigheter, fil dr och docent i praktisk filosofi och jur. kand.

Min forskning ligger inom politisk filosofi och tidigmodern politisk filosofihistoria, med fokus på frihet och rättigheter. Jag är intresserad av hur moraliska begrepp figurerar i politisk teori och hur värden formar och formas av institutioner och samhällsförändring.

Min bok om 1700-talsfeministen Mary Wollstonecraft – ‘Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism. Independence, Rights and the Experience of Unfreedom’ – kom ut på Pickering & Chatto, London 2015 och i svensk översättning – Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar – på Bokförlaget Thales 2016. Läs om boken på förlagets hemsida: http://www.bokforlagetthales.se/index.php?sida=bocker&id=227

Mitt nya projekt handlar om mänskliga rättigheter och socioekonomisk ojämlikhet.

Följ mig på Twitter: @LenaHalldenius
Följ mig på Academia.edu: https://lu.academia.edu/LenaHalldenius

Forskning

Om forskningen

Jag är professor i mänskliga rättigheter, docent i praktisk filosofi och jur. kand.

Min forskning ligger inom politisk filosofi och tidigmodern politisk filosofihistoria, med fokus på frihet och rättigheter. Jag är intresserad av hur moraliska begrepp figurerar i politisk teori och hur värden formar och formas av institutioner och samhällsförändring.

Min bok om 1700-talsfeministen Mary Wollstonecraft – ‘Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism. Independence, Rights and the Experience of Unfreedom’ – kom ut på Pickering & Chatto, London 2015 och i svensk översättning – Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar – på Bokförlaget Thales 2016. Läs om boken på förlagets hemsida: http://www.bokforlagetthales.se/index.php?sida=bocker&id=227

Mitt nya projekt handlar om mänskliga rättigheter och socioekonomisk ojämlikhet.

Följ mig på Twitter: @LenaHalldenius
Följ mig på Academia.edu: https://lu.academia.edu/LenaHalldenius

Publikationer

Böcker (5 st)
Artiklar (16 st)
Bokkapitel (18 st)
Rapporter (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ingår i Lunds universitets etiska råd

Ledamot i regionala etikprövningsnämnden

Life Member, Clare Hall, University of Cambridge.

Mentor inom Lunds universitets postdoc-program LUPOD.

Handleder doktorander i mänskliga rättigheter. Har handlett doktorander till disputation även i följande ämnen: praktisk filosofi, allmän rättslära, pedagogik, etik och folkrätt.

Projektledare och forskare i forskningsprogrammet "Understanding Agency. Conceptions of Action, Human Nature and Value in the Western Philosophical Tradition" (Riksbankens Jubileumsfond), 2009-2014.

Lena Halldenius

Professor, avdelningsföreståndare
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lena.halldeniusmrs.luse

Telefon 046–222 96 01

Rum LUX:A213

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30