lu.se

Rika Hayashi

Universitetslektor
Japanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post rika.hayashiostas.luse

Mobil 070–543 19 67

Rum SOL:H418

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20