lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (3 st)
Rapporter (2 st)
Recensioner (2 st)
Tidningsartiklar (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Rouzbeh Parsi

Universitetslektor
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rouzbeh.parsimrs.luse

Telefon 046–222 91 61

Rum LUX:A228

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30