lu.se

Person

Jag är docent i teoretisk filosofi och studierektor för forskarutbildningen vid Filosofiska institutionen.

Jag disputerade i december 2009 på en sammanläggningsavhandling om hur fysiska makroobjekt består över tid, givet s.k. B-tid. I avhandlingen försvarade jag "endurantismen" och visade på nya problem för "perdurantismen" och "stadie-teorin".

På senare år har min forskning främst varit inriktad mot social ontologi. Hösten 2011 beviljades jag VR-medel för projektet "Social ontologi och fortbestånd", och hösten 2015 RJ-medel för projektet "Kausalitet på social nivå".

Normalt undervisar jag på kurserna "Metafysiska frågor i analytisk filosofi" (fortsättningskurs) och "Centrala problem i 1900-talets filosofi" (kandidatkurs), samt handleder kandidat- och magisteruppsatser. Under 2017 är jag dock forskningsledig från dessa uppdrag. Jag undervisar emellertid fortfarande på läskursen i ontologi (avancerad nivå).

Forskning

Om forskningen

Jag disputerade i december 2009 på en sammanläggningsavhandling i teoretisk filosofi om hur fysiska makroobjekt består över tid, givet s.k. B-tid. I avhandlingen försvarade jag "endurantismen" och visade på nya problem för "perdurantismen" och "stadie-teorin".

På senare år har min forskning främst varit inriktad mot social ontologi. Hösten 2011 beviljades jag VR-medel för projektet "Social ontologi och fortbestånd", och hösten 2015 RJ-medel för projektet "Kausalitet på social nivå".

 

Jag blev docent oktober 2015.

 

Jag är medlem av följande forskargrupper och nätverk: Metaphysics and Collectivity, Nordic Network in Metaphysics och European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS).

 

Handledning: huvudhandledare för Jeroen Smid.

 

Forskningsvistelser:

juli-december 2006, Centre for Time, Department of Philosophy, University of Sydney, Australien;

maj 2017, Institute of Philosophy, University of Neuchâtel, Schweiz.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (16 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Tobias Hansson Wahlberg

Universitetslektor
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Studierektor för FU
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post tobias.hansson_wahlbergfil.luse

Telefon 046–222 36 94

Rum LUX:B551

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30