lu.se

Person

Teologie doktor i kyrkohistoria vid CTR 2014 på avhandlingen Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721. Forskar inom projekten Lunds domkapitels och domkyrkoråds historia, Göteborgs stifts herdaminne samt Den ortodoxe pietisten. Andreas Hilleström i Karlskrona 1715-1716. Även universitetslektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Jönköping på halvtid.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (4 st)
Recensioner (29 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Övrigt:

Recensionsredaktör för Kyrkohistorisk årsskrift 2017-.

Invald i Svenska militärhistoriska kommissionen 2016.

Erhöll 2015 Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete, för doktorsavhandlingen Konfessionell krigsmakt.

David Gudmundsson

Universitetslektor
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.gudmundssonctr.luse

Telefon 046–222 90 58

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30