lu.se

Lukas Gödke

Innehållsansvarig: Lukas Gödke
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Lukas Gödke

Kontaktinformation

Lukas Gödke
Datortekniker
IT-enheten

E-post

Telefon 046–222 32 28

Fax 046–222 32 19

Rum SOL B112

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Besökstider

mån-fre 09:00-16:00