lu.se

Prefekter, bitr. prefekter och studierektorer

Institutionen för arkeologi och antikens historia
HS 30

Prefekt: Torbjörn Ahlström
Studierektor: Martin Hansson

Filosofiska institutionen
HS 30

Prefekt: Tomas Persson
Studierektor: Tobias Hansson Wahberg
Studierektor: Martin Jönsson

Historiska institutionen
HS 30

Prefekt: Henrik Rosengren
Studierektor: Olof Beckman
Studierektor: Marie Lindstedt-Cronborg
Studierektor: Svante Norrhem
 
Institutionen för kommunikation och medier
HS 20

Prefekt: Mia-Marie Hammarlin
Studierektor: Sara Santesson
 
Institutionen för kulturvetenskaper
HS 30

Prefekt: Monica Libell
Bitr. pref: Magnus Wikdahl
Bitr. pref: Olof Sundin

Språk- och litteraturcentrum
(SOL) HS 20

Prefekt: Anders Ohlsson
Bitr. prefekt: Ann-Kristin Wallengren
Bitr. prefekt: Jonas Granfeldt
Studierektor: Henrik Rahm
Studierektor: Fabian Beijer
Studierektor: Maria Persson
Studierektor: Vassilios Sabatakakis
Studierektor: Christine Sarrimo

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)
HS 30

Prefekt: Alexander Maurits
Bitr pref: Johanna Gustafsson Lundberg
Bitr pref: Mika Vähäkangas
Studierektor: Tobias Hägerland

 
Institutionen för utbildningsvetenskap
(Campus Helsingborg, Box 882, 251 08 Helsingborg)

Prefekt: Anders Persson
Stf prefekt: Sinikka Neuhaus