lu.se

Systematiskt brandsskyddsarbete

Humanistiska och teologiska fakulteterna

För att uppfylla lagkraven (lagen om skydd mot olyckor) om brandskydd ska fastighetsägare och verksamhetsutövare bedriva ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete under byggnadens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

HT-fakulteternas institutioner har påbörjat det systematiska brandskyddsarbetet, vilket innebär att man på ett organiserat sätt ska planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet.

Kontaktinformation

Brandskyddsansvarig LUX
Charlotte Tornbjer
046-222 64 74, 0706-814169
forestandare@lux.lu.se