lu.se

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott (AU) bereder viktigare ärenden inför fakultetsstyrelsen och beslutar i vissa frågor på delegation.

AU består av dekanus, tre prodekaner, en doktorandrepresentant samt två studeranderepresentanter. Företrädare för fackliga verksamheter har rätt till närvaro för preciserad information.

Huvudföredragande är kanslichefen och sekreterare är också från kansliet.

Ledamöter

Kontaktinformation

Sekreterare i arbetsutskottet
Cecilia Bergsten
046-222 72 26
cecilia.bergstenkansliht.luse

Sammanträdestider

Vårens sammanträden 2018

10 januari
21 februari (HMS/JLM)
21 mars (infrastrukturenheter)
11 april
16 maj (HMS/JLM)
13 juni

Sammanträden äger normalt rum kl.09.15-12.00.

Protokoll

Senaste protokollet

Äldre protokoll