lu.se

Professorer vid de Humanistiska och teologiska fakulteterna

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Stephan Borgehammar, praktisk teologi
Samuel Byrskog, Nya testamentets exegetik
Ann-Christine Hornborg, religionshistoria
Anders Jarlert, kyrkohistoria
Fredrik Lindström, Gamla testamentets exegetik
Jonas Otterbeck, religionshistoria med islamologisk inriktning
Olle Qvarnström, religionshistoria: indiska religioner
Samuel Rubensson, kyrkohistoria
Jesper Svartvik, religionsteologi
Jayne Svenungsson, systematisk teologi
Mika Vähäkangas, missionsvetenskap med ekumenik

Filosofiska institutionen

Christian Balkenius, kognitionsvetenskap
Ingar Brinck, teoretisk filosofi
Dan Egonsson, praktisk filosofi
Agneta Gulz, kognitionsvetenskap
Johannes Persson, teoretisk filosofi
Erik J. Olsson, teoretisk filosofi
Toni Rönnow-Rasmussen, praktisk filosofi

Historiska institutionen

Lars Berggren, historia
Lars Edgren, historia
Harald Gustafsson, historia
Lena Halldenius, mänskliga rättigheter
Dick Harrison, historia
Klas-Göran Karlsson, historia
Wiebke Kolbe, historia
Hanne Sanders, historia
Eva Helen Ulvros, historia
Yvonne Maria Werner, historia
Ulf Zander, historia

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Torbjörn Ahlström, historisk osteologi
Kristina Jennbert, arkeologi
Anne-Marie Leander-Touati, arkeologi
Mats Roslund, historisk arkeologi
Jes Wienberg, medeltidsarkeologi

Institutionen för kommunikation och medier

Anders Sigrell, retorik

Institutionen för kulturvetenskaper

David Dunér, idé- och lärdomshistoria
Henrik Horstbøll, bok- och bibliotekshistoria
Lars-Eric Jönsson, etnologi
Thomas Kaiserfeld, idé- och lärdomshistoria
Max Liljefors, konsthistoria och visuella studier
Susanne Lundin, etnologi
Thomas O´Dell, etnologi
Olof Sundin, biblioteks- och informationsvetenskap
Lynn Åkesson, etnologi

Språk- och litteraturcentrum

Lena Ambjörn, arabiska
Lars Gustaf Andersson, litteraturvetenskap med inr mot film och medier
Karin Blomqvist, grekiska
Lisa Holm, svenska språket
Lars-Olof Delsing, nordiska språk
Cian Duffy, professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
Verner Egerland, romanska språk, särskilt italienska
Lena Ekberg, nordiska språk
Torbjörn Forslid, litteraturvetenskap
Jonas Granfelt, franska med språkvetenskaplig inriktning
Marianne Gullberg, psykolingvistik
Erik Hedling, filmvetenskap
Bo Holmberg, semitiska språk
Merle Horne, allmän språkvetenskap
Bibi Jonsson, litteraturvetenskap
Gunlög Josefsson, svenska
Marit Julien, nordiska språk
Arne Jönsson, latin
Björn Larsson, franska
Satu Manninen, engelska med språkvetenskaplig inriktning
Valéria Molnár, tyska språket
Anders Ohlsson, litteraturvetenskap
Carita Paradis, engelska med språkvetenskaplig inriktning
Michael Schoenhals, kinesiska med särskild inr. på det moderna Kinas samhälle
Ricard Schönström, litteraturvetenskap
Halldór Ármann Sigurdsson, nordiska språk
Göran Sonesson, semiotik
Johan Stenström, litteraturvetenskap
Sven Strömqvist, språkinlärning
Barbara Törnquist-Plewa, öst- och centraleuropastudier
Ann-Kristin Wallengren, filmvetenskap
Eva Wiberg, italienska
Jordan Zlatev, allmän språkvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap

Roger Johansson, utbildningsvetenskap
Anders Persson, utbildningsvetenskap

Humanistlaboratoriet

Marianne Gullberg, psykolingvistik
Kenneth Holmqvist, psykologi