lu.se

Information, press- och mediekontakter

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet

Postadress: Box 192, 221 00 Lund
Internpost: Hämtställe: 30
E-post: kansliht@kansliht.lu.se
Telefon: 046-222 72 26

Besöksadress:
LUX (Hus B)
Helgonavägen 3
221 00 Lund