lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna

All biblioteksverksamhet inom fakulteterna för humaniora och teologi samlad i en organisatorisk enhet. HT-biblioteken drivs under ledning av fakultetsbibliotekarien som är direkt ansvarig inför områdesstyrelsen.

HT-biblioteken består av enheterna LUX- och SOL-biblioteken. Biblioteken hjälper exempelvis dig som är student med att hitta böcker eller ge tips om hur du söker material till din uppsats. Du som undervisar vid HT-fakulteterna kan också ta del av bibliotekens resurser och kompetenser som stöd i din undervisning Därutöver erbjuder biblioteken stöd till dig som är forskare eller doktorand och behöver hjälp med till exempel frågor som rör din forskningsprocess.

Årsredovisningar och beslut

Kontaktinformation

Öppettider: 
mån-fre kl. 09:00-19:00, 
lör kl. 10:00-16:00
E-post:
lux@htbibl.lu.se, sol@htbibl.lu.se
Telefon: LUX 046-222 64 90, SOL 046-222 32 20
Webb: www.htbibl.lu.se

Särskilda öppettider

Fakultetsbibliotekarie
Viktoria Hörnlund
046-222 32 24
viktoria.hornlundhtbibl.luse

Relaterad information

HT-biblioteken ingår i nätverksorganisationen Lunds universitets bibliotek