lu.se

Stipendier och forskningsresurser

Allmän information om rese- och forskningsbidrag:

Bidragen utlyses varje termin. Här finner du mer information om ytterligare bestämmelser som rör bidragen, med vilka intervall de ges, beslut om vilka som beviljats bidragen.

Forskningsservice arbetar med att bevaka och informera om externa finansieringskällor inom t ex EU, stiftelser och fonder som är intressanta för universitetets forskning. De ger forskare kostnadsfri hjälp och rådgivning i anslutning till ansökningar om anslag och under pågående projekt.