lu.se

Kulturnatten

Program för Kulturnatten den 15 september 2018

Humanistiska och teologiska fakulteterna erbjuder ett digert program för besökare i alla åldrar under Kulturnatten i Lund.

LUX

17:00–19:00 B457 Robotlabbet håller öppet hus och visar upp sina humanoidrobotar.
18:00–19:00 Foajén Støj och rabalder! Var går gränsen mellan musik och oväsen? Ljud och oljud? När blir sången ett skrik och bullret ett trumsolo? Under Kulturnatten ger vi en föreställning om støjet, stojet och musikens olika sidor. Sanne Krogh Groth, Thomas Olsson (Musikvetenskap) och Kunskapskabarén

Språk- och litteraturcentrum – SOL

16:00–20:30 Foajén Språket i din hjärna! Spela språkspel och se din hjärna arbeta! Neurolingvister visar exempel på sin forskning. Interaktivt! Kul! Mikael Roll (Neurolingvistik)
16:15–19:45 SOL-entrén Skånska Mandoliner
16:45–17:15 Hörsalen En nybörjarlektion i latin. Öppen för alla som vill lära sig lite av latinets grunder, Cajsa Sjöberg (Latin)
16:45–17:15 H135a Kampen, resan eller fångenskapen – metaforer och cancersjukdom. När media talar om att någon cancersjuk ”förlorat kampen” är det många som reagerar negativt, men hur uttrycker sig de sjuka själva? Hur görs sjukdom, behandling och upplevelser mer begripliga och hanterbara? Anna W Gustafsson (Nordiska språk)
16:45–17:15 H135b Mjuka röster i nordliga länder? Preaspiration är ett fenomen som förekommer i språk i nordeuropa som i samiska och isländska. Men det finns liknande drag hos talare av svenska, även om det inte är obligatoriskt. Förekomsten är inte lika vanligt i italienska och tyska, Mechtild Tronnier (Lingvistik)
16:45–17:15 H140 Svenska Akademiens språkbeskrivande arbete, Lisa Holm (Nordiska språk)
17:00–18:00 Fakultetsklubben Workshop: Prova Shared Reading – en bokcirkel där vi läser högt och pratar om en litterär text. Begränsat antal deltagare. Skriv upp dig på listan på dörren!
17:30–18:45 Hörsalen Ingmar Bergman 100 år – eftertankar. Efter sommarens internationella Bergmankonferens i Lund samtalar de medverkande forskarna från film- och teatervetenskap utifrån några filmklipp om nya och gamla aspekter på Bergman och hans filmer, liksom om hans tid i Skåne och vid dåvarande Malmö Stadsteater, Anki Wallengren, Erik Hedling, Lars Gustaf Andersson, Olle Hedling och Rikard Loman (Film-, teater- och litteraturvetenskap)
17:30–18:00 H135a Hållbarhet eller en hållbar berättelse? Hur syns Agenda 2030 i regeringens verksamhetsberättelse för de statligt ägda företagen? Vilka värden finns och hur kommer de till uttryck? Vilken betydelse har de globala hållbarhetsmålen för de statliga företagens ekonomiska mål, uppdragsmål och hållbarhetsmål? Henrik Rahm (Nordiska språk)
17:30–18:00 H135b Varför låter titti litet men bobbo låter stort? Det finns en medfödd koppling mellan vissa ljud och betydelser som delas av i princip alla talare av alla mänskliga språk (samt några av människan närmaste släktingar). Kan ljudsymbolik ge en inblick i vilka ord som fanns i det mänskliga språkets vagga? Niklas Johansson (Lingvistik)
17:30–18:00 H140 Hur känner man igen en översatt text? Mari Mossberg (Nordiska språk)
18:00–19:00 Fakultetsklubben Workshop: Prova Shared Reading – en bokcirkel där vi läser högt och pratar om en litterär text. Begränsat antal deltagare. Skriv upp dig på listan på dörren!
18:00–20:30 Foajén Jeu de piste. En tipspromenad om fransk kultur, litteratur, politik, mat med mera
18:00–20:30 L123 Det du kan se i din röst. Du spelar in dig själv och med hjälp av en kunnig fonetiker kolla vi upp vad som finns i ditt tal. Du kanske upptäcker saker som du inte trodde att du gjorde när du talade? Mechtild Tronnier (Lingvistik)
18:15–18:45 H135a Språktest för medborgarskap – vad säger forskningen? Flera partier har nu föreslagit språktest för medborgarskap vilket skapat debatt. Det talas om integration, inkludering, exkludering, skärpta krav mm. Här belyses frågan utifrån språkinlärningsforskning, Anna Flyman Mattsson (Nordiska språk)
18:15–18:45 H135b Vårdat, enkelt och begripligt. Ska det vara så svårt? Språkkonsulter från SOL presenterar några examensarbeten
18:15–18:45 H140 Lær dansk på 30 min. Har du stået i Helsingør eller København og ikke vidst, hvad i "hede hule rabarbergrød" en dansker sagde? Så er 30 minuter i samvær med adjunkt i dansk sprog og litteratur måske noget for dig, Lone Koldtoft (nordiska språk)
19:00–20:00 Fakultetsklubben Workshop: Prova Shared Reading – en bokcirkel där vi läser högt och pratar om en litterär text. Begränsat antal deltagare. Skriv upp dig på listan på dörren!
19:00–19:30 Hörsalen Jugoslaviens efterföljarstater i dagens Europa. Hur hanteras minnet av konflikterna i Jugoslavien på 1990-talet och hur uttrycker sig det kollektiva minnet i de postjugoslaviska staterna mer än 20 år senare? Varför ser vi en utebliven försoning? Sanimir Resic (Europastudier)
19:00–19:30 H135a Margarine and Modernity. The emergence of margarine as a butter substitute for the masses, and how literary texts have exploited margarine as both a plot device, and a convenient symbol of “faking it”, Ellen Turner (Engelska)
19:00–19:30, 19:45–20:15 H135b, H140 Studenter presenterar sina examensarbeten
19:00–20:30 Foajén Nanna Carling trio with guests
19:45–20:15 Hörsalen Pragvåren 1968 plus 50 år. I år är det 50 år sedan det reformförsök som skulle ge den f.d. Tjeckoslovakien en möjlighet att utveckla ”human kommunism” eller ”kommunism med mänskligt ansikte”. Vad säger dagens debatt om dagens Tjeckien, Slovakien och Ryssland egentligen? Tomas Sniegon (Öst- och centraleuropakunskap)
19:45–20:15 H135a Small Latin and Less Geography: Why is Shakespeare’s world map so wonky? Kiki Lindell (Engelska)
16:00–20:00 Foajén Nyfiken på SOL? Studievägledare svarar på frågor om studier i språk, filmvetenskap, litteraturvetenskap, mellanösternstudier, översättning, och många fler ämnen!
16:00–21:00 Foajén SOL-caféet håller öppet under hela programmet.

Kontaktinformation

Kommunikatör, Kansli HT
Patrik Hekkala
patrik.hekkalasoch.luse
046 222 41 34
046 222 98 99

Nyfiken på SOL?

Under Kulturnatten svarar studievägledare vid SOL på frågor om studier i språk, filmvetenskap, litteraturvetenskap, mellanösternstudier, översättning och många fler ämnen!