lu.se

Studievägledare

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Studievägledarna ger råd, stöd och information om utbildningsval, upplägg av studier, studieteknik, utlandsstudier, bekymmer som kan uppstå under studietiden, examination o.s.v.

Studievägledarna på Lunds universitet har tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23:5§ och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.

Vid frågor av allmän karaktär kan du alltid vända dig till Lunds universitets allmänna studievägledning. Men om dina frågor kräver ämnesspecifik kompetens rekommenderar vi dig att kontakta institutionernas egna studievägledningar.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Johan Grevstig, Administration

Christina Packalén, Administration

Filosofiska institutionen

Eva Sjöstrand, Kognitionsvetenskap

Ylva von Gerber, Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi

Historiska institutionen

Andreas Tullberg, Mänskliga rättigheter

Anna Wallette, Historia

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Melissa Isla Venegas, Administration

Institutionen för kommunikation och medier (KOM)

Michael Rübsamen, Administration

Linda Troein, Administration

Institutionen för kulturvetenskaper

Henrik Brissman, Administration

Anna Burstedt, Administration

Valeria Naters, Administration

Institutionen för utbildningsvetenskap

Lotta Olsson, Administration

Språk- och litteraturcentrum (SOL)

Frédérique Granath, Administration, Engelska, Franska

Peter Henning, Administration, Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

Susan Hydén, Administration, Europastudier, Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

Peter Marthinsson, Administration, Allmän språkvetenskap, Fonetik, Japanska, Kinesiska, Kognitiv semiotik, Spanska

Rakel Nihlén, Administration, Arabiska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Hebreiska, Italienska, Latin, Mellanösternstudier, Rumänska

Helena Nilsson, Administration

Ingrid Nilsson, Administration, Filmvetenskap, Författarskolan, Teaterns teori och praktik

Therése Otto Koglin, Administration, Europastudier, Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

Åsa Wikström, Administration, Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk