lu.se

Richard Johansson

Jag är medarbetare inom IT-enheten och arbetar som inköpsansvarig och systemadministratör.

Jag arbetar med inköp, HT:s tillgängliga datorpaket, avrop mot gällande ramavtal och eventuella nya upphandlingar. Min arbetsroll omfattar även administration och vidareutveckling av HT:s servertjänster på främst Windows-sidan.


Övriga uppdrag och meriter

Jag är en Microsoft Certified Technology Specialist inom operativsystemet Windows 7 samt har deltagit i ett antal kurser inom Microsoft System Center 2012 och dess ingående delar.

Innehållsansvarig: Richard Johansson
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-01-08

Richard Johansson

Kontaktinformation

Richard Johansson
Systemadministratör och Inköpsansvarig
IT-enheten

E-post

Telefon 046–222 72 76

Mobil 046–222 72 76

Fax 046–222 32 19

Rum SOL:B110

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20