lu.se

Om LUX

Välkommen till LUX

Välkommen till Lunds universitets humanist- och teologcentrum LUX!

De institutioner som finns på LUX är Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Institutionen för kulturvetenskaper, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Historiska institutionen samt Filosofiska institutionen. Även kansliet för humaniora och teologi, Humanistlaboratoriet och HT-biblioteken finns på LUX.

Leveransadress: Helgonavägen 3, entré D, 223 62 Lund 

Postadress: Institutionens namn, LUX, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund

Besöksadress: Helgonavägen 3

Hämtställe: 30

Faxnummer: 046-222 32 28

KALENDARIUM

Föreläsning

Mitchell Dean: The Genealogy of Governmentality in Foucault and Agamben

2017-05-30 Ti   13:15 - 14:30

Seminarium

slutseminarium

2017-05-30 Ti   13:15 - 15:00

Seminarium

TBA

2017-05-30 Ti   18:15 - 20:00

Seminarium

Kulturhistoriska etnologiseminariet

2017-05-31 On   13:15 - 15:00

Seminarium

Ventilering av avhandlings-PM

2017-05-31 On   13:15 - 15:00