lu.se

Person

Född 1942, FD idé- och lärdomshistoria 1976, visiting professor Berkeley 1978, Fellow Wissenschaftskolleg 1987-88, prof i idé- och lärdomshistoria i Lund sedan 1990, fellow SCASSS 1998, dekan hist fil 1998-2002, preses Vetenskapssocieteten i Lund, ordf Kungl. Vetenskapssamfundet Lund, ledamot Statens kulturråd sex år mm.

Forskningsintressen: Linnaeus, Cultural history, History of concepts, Man’s relation to animals.

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (31 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (17 st)
Recensioner (2 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Gunnar Broberg

Professor emeritus
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gunnar.brobergkultur.luse

Telefon 046–222 75 89

Rum LUX:C352

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30