lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (7 st)
Recensioner (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Martin Alm

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.almuvet.luse

Telefon 046–222 30 46

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30