lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (7 st)
Recensioner (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Martin Alm

Tidigare medarbetare vid Historiska institutionen, Institutionen för utbildningsvetenskap.

Martin Alm kan inte längre nås via institutionen/enheten.