lu.se

Utbildningsutbud

Sommarkurser

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Baskurs för universitetsstudier, 7,5 hp (BASA01)sommar 2018
När Gud tar plats - dagsaktuella debatter om religion, 7,5 hp (CTRB40)sommar 2018
Religionshistoria: Ockultism, magi och hemliga sällskap, 7,5 hp (RHIB73)sommar 2018
Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 9 hp (SVEC05)sommar 2018
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Akademiskt skrivande, 7,5 hp (SVEF26)sommar 2018
Övrigt
Japanska: Studieresa till Japan, 15 hp (JAPA13)sommar 2018