lu.se

Utbildningsutbud

Sommarkurser

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Baskurs för universitetsstudier, 7,5 hp (BASA01)sommar 2017
Religionshistoria: I Baals land - den kanaaneiska religionen och dess texter, 7,5 hp (RHIB72)sommar 2017
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Det onda och de onda - från demoner till psykopater, 7,5 hp (TLVB52)sommar 2017