lu.se

Doktorandkåren

Lunds Doktorandkår bedriver sitt arbete på HT-fakulteterna via Humanistisk-Teologiska Doktorandrådet (HTDR). HTDR har representanter i de fakultetsgemensamma organen (t.ex. fakultetsstyrelsen och forskarutbildningsnämnden) samt på institutionsnivå. I dessa organ har doktorandrepresentanterna rösträtt.

För ytterligare information och kontaktuppgifter hänvisas till Lunds doktorandkårs och HTDR:s hemsidor: