lu.se

Kontakt

Lunds universitet
Kansliet för humaniora och teologi

Information samt press- och mediekontakter

Gisela Lindberg, kommunikationsansvarig
gisela.lindbergkansliht.luse, 046-222 72 33
Patrik Hekkala, kommunikatör
patrik.hekkalasoch.luse, 046-222 41 34
Louice Cardell Hepp, kommunikatör
louice.cardell_heppkansliht.luse, 046-222 32 42

Ledning

Prof. Lynn Åkesson, dekanus
lynn.akessonkultur.luse, 046-222 41 29
Prof. Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning
samuel.byrskogctr.luse, 046-222 90 56
Prof. Johannes Persson, prodekan för forskning
johannes.perssonfil.luse, 046-222 09 24
Prof. Sanimir Resic, prodekan för grundutbildning
sanimir.resicslav.luse, 046–222 14 06
Gunnel Holm, kanslichef
gunnel.holmkansliht.luse, 046-222 72 20

Styrelsesekretariat

Cecilia Bergsten, sekreterare i Fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott
cecilia.bergstenkansliht.luse, 046-222 72 26
Marina Rochester, sekreterare i Lärarförslagsnämnden
marina.rochesterkansliht.luse, 046-222 72 21

Grundutbildning

Anna Burstedt, fakultetsstudievägledare
anna.burstedtkultur.luse, 046 222 94 33
Mattias Fall, arbetslivskoordinator
mattias.fall@kanslihtluse, 046-222 88 90
Lisa Hetherington, kursplanekoordinator och sekreterare i grundutbildningsfrågor
lisa.hetheringtonkansliht.luse, 046-222 44 03
Hege Markussen, ansvarig för kvalitetssäkringsfrågor
hege.markussenkansliht.luse, 046-222 77 35

Internationellt

Fanni Faegersten, internationell koordinator
fanni.faegerstenht.luse, 046-222 87 73
Inari Johansson, internationell koordinator
inari.johanssonht.luse, 046 222 80 75
Katarina Wingkvist, internationell koordinator (tjänstledig)
katarina.wingkvistehl.luse, 046-222 80 75 
Lu Yi Nilsson, internationell handläggare (tjänstledig)
lu_yi.nilssonht.luse, 046–222 34 24

Forskning

Martin Degrell, fakultetssekreterare
martin.degrellkansliht.luse, 046-222 72 28

Forskarutbildning

Jesper Olsson, fakultetskoordinator
jesper.olssonkansliht.luse, 046-222 83 15

Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor

Isabella Grujoska, fakultetssekreterare
isabella.grujoskakansliht.luse, 046-222 72 35

Arbetsmiljöfrågor

Isabella Grujoska, fakultetssekreterare
isabella.grujoskakansliht.luse, 046-222 72 35

IT-enheten

Birgitta Lastow, IT-chef
birgitta.lastowht.luse, 046-222 32 25

Humanistlaboratoriet

Marianne Gullberg, chef för Humanistlaboratoriet
marianne.gullbergling.luse, 046-222 03 89

HT-biblioteken

Viktoria Hörnlund, fakultetsbibliotekarie
viktoria.hornlundhtbibl.luse, 046-222 31 28

Registrator

Cecilia Bergsten, fakultetskoordinator
cecilia.bergstenkansliht.luse, 046-222 72 26

Ekonomi

Jonas Sundin, ekonomichef
jonas.sundinkansliht.luse, 046-222 72 23
Nalini Surender, ekonom
nalini.surenderkansliht.luse, 046-222 72 27

Personalfrågor

Lena Kandefelt, personalansvarig
lena.kandefeltkansliht.luse, 046-222 72 24

Kontaktinformation

Kansli HT
LUX (Hus B)
Helgonavägen 3
221 00 Lund

Hämtställe: 30

Telefon
046-2227226

Postadress
Box 192
221 00 Lund