lu.se

Kontakt

Lunds universitet
Kansliet för humaniora och teologi

Besöksadress:
LUX
Helgonavägen 3, Hus B
223 62 LUND


HS: 30

Postadress:
Box 192
221 00 LUND

Information samt press- och mediekontakter

Kommunikationsansvarig: (e-post) Gisela Lindberg, Tel: 046-222 72 33
Kommunikatör och journalist: (e-post) Jenny Loftrup (tjänstledig)
Tel: 046-222 41 34
Kommunikatör: (e-post) Louice Cardell Löfving, Tel: 046-222 32 42 

Ledning

Dekanus: (e-post) prof. Lynn Åkesson, Tel: 046-222 41 29
Prodekan för forskarutbildning: (e-post) prof. Samuel Byrskog, Tel: 046-222 90 56
Prodekan för forskning: (e-post) prof. Johannes Persson, Tel: 046-222 09 24
Prodekan för grundutbildning: (e-post) prof. Sanimir Resic Tel: 046–222 14 06
Kanslichef: (e-post) Gunnel Holm, Tel: 046-222 72 20

Styrelsesekretariat

Fakultetskoordinator (e-post) Cecilia Bergsten,Tel: 046-222 72 26, sekreterare i Fakultetsstyrelsen och dess Arbetsutskott.
Fakultetskoordinator: (e-post) Marina Rochester, Tel: 046-222 72 21, sekreterare Lärarförslagsnämnden.

Grundutbildning

Sekreterare i grundutbildningsnämnden: Julia Ralmark, Tel: 046-222 48 46
Fakultetsstudievägledare: (e-post) Malin Dormer, Tel: 046-222 0945
Arbetslivskoordinator: (e-post) Mattias Fall, Tel: 046-222 88 90
Kursplanekoordinator: (e-post) Lisa Hetherington, Tel: 046-222 44 03
Ansvarig för kvalitetssäkringsfrågor: (e-post) Hege Markussen, Tel: 046-222 77 35

Internationellt

Internationell handläggare: (e-post) Fanni Faegersten. Tel: 046-222 87 73
Internationell handläggare: Katarina Wingkvist, Tel: 046-222 80 75 
Internationell administratör: Lu Yi Nilsson, Tel: 046–222 34 24

Forskning

Fakultetssekreterare: Martin Degrell, Tel: 046-222 72 28

Forskarutbildning

Fakultetskoordinator: (e-post) Jesper Olsson, Tel: 046-222 83 15

Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor

Fakultetssekreterare: (e-post) Isabella Grujoska, Tel: 046-222 72 35

Arbetsmiljöfrågor

Fakultetssekreterare: (e-post) Isabella Grujoska, Tel: 046-222 72 35

IT-enheten

IT-chef: (e-post) Birgitta Lastow, Tel: 046-222 32 25

Humanistlaboratoriet

Chef för Humanistlaboratoriet: (e-post) Marianne Gullberg, Tel: 046-222 03 89

HT-biblioteken

Fakultetsbibliotekarie: (e-post) Viktoria Hörnlund, Tel: 046-222 31 28

Registrator

(e-post) Cecilia Bergsten, Tel: 046-222 72 26

Ekonomi

Ekonomichef: (e-post) Jonas Sundin, Tel: 046-222 72 23
(e-post) Nalini Surender, Tel: 046-222 72 27

Personalfrågor

(e-post) Lena Kandefelt, Tel: 046-222 72 24