lu.se

Om LUX

Välkommen till LUX

Välkommen till vårt nya humanist- och teologcentrum!

LUX bildar tillsammans med grannen SOL ett nytt HT-campus. De institutioner som finns på LUX är Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Institutionen för kulturvetenskaper, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Historiska institutionen samt Filosofiska institutionen. Även kansliet för humaniora och teologi, Humanistlaboratoriet och HT-biblioteken finns på LUX.