lu.se

Person

Jag arbetar som professor i islamologi vid CTR. Jag undervisar i kurser om islam på alla nivåer inklusive mastersnivå och handleder även doktorander.
Mitt huvudsakliga forskningsintresse är vad som sker med islam i nutid. Hur förstår muslimer på olika platser, från olika sociala positioner sin religion? Mest har jag forskat om vad som sker i Sverige bland muslimerna här, men jag har även ett intresse för hur muslimska lärde i arabvärlden förhåller sig till populärkultur och konsumtionssamhället, inte minst populärmusik. Eftersom jag forskar om muslimer i Sverige har det även blivit så att jag har studerat representationer av muslimer i Sverige.

Forskning

Om forskningen

Jag är professor i islamologi vid CTR och undervisar i kurser om islam på alla nivåer inklusive mastersnivå och handleder även doktorander.
Mitt huvudsakliga forskningsintresse är vad som sker med islam i nutid. Hur förstår muslimer på olika platser, från olika sociala positioner sin religion? Mest har jag forskat om vad som sker i Sverige bland muslimerna här, men jag har även ett intresse för Islam och populärmusik. Jag arbetar med ett forskningsprojekt inom detta fält. Eftersom jag forskar om muslimer i Sverige har det även blivit så att jag har studerat representationer av muslimer i Sverige.

Publikationer

Böcker (9 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (16 st)
Bokkapitel (38 st)
Rapporter (3 st)
Recensioner (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)
Tidningsartiklar (5 st)
Handledning vid Lunds universitet (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Jonas Otterbeck

Professor
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Biträdande prefekt
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jonas.otterbeckctr.luse

Telefon 046–222 36 88

Rum LUX:B217

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30