lu.se

Person

Jag arbetar som professor i islamologi vid CTR. Jag undervisar i kurser om islam på alla nivåer inklusive mastersnivå och handleder även doktorander.
Mitt huvudsakliga forskningsintresse är vad som sker med islam i nutid. Hur förstår muslimer på olika platser, från olika sociala positioner sin religion? Mest har jag forskat om vad som sker i Sverige bland muslimerna här, men jag har även ett intresse för hur muslimska lärde i arabvärlden förhåller sig till populärkultur och konsumtionssamhället, inte minst populärmusik. Eftersom jag forskar om muslimer i Sverige har det även blivit så att jag har studerat representationer av muslimer i Sverige.

Forskning

Om forskningen

Jag är professor i islamologi vid CTR och undervisar i kurser om islam på alla nivåer inklusive mastersnivå och handleder även doktorander.
Mitt huvudsakliga forskningsintresse är vad som sker med islam i nutid. Hur förstår muslimer på olika platser, från olika sociala positioner sin religion? Mest har jag forskat om vad som sker i Sverige bland muslimerna här, men jag har även ett intresse för Islam och populärmusik. Jag arbetar med ett forskningsprojekt inom detta fält. Eftersom jag forskar om muslimer i Sverige har det även blivit så att jag har studerat representationer av muslimer i Sverige.

Publikationer

Böcker (9 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (17 st)
Bokkapitel (39 st)
Rapporter (3 st)
Recensioner (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)
Tidningsartiklar (5 st)
Handledning vid Lunds universitet (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Jonas Otterbeck

Professor
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jonas.otterbeckctr.luse

Telefon 046–222 36 88

Rum LUX:B217

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30