lu.se

Person

Ansvarig för verksamhetsområdena Inköp och AV vid de humanistiska och teologiska fakulteterna. Arbetar dessutom med forskningssupport (bl. a. konferenser, bild och layout, fotoproduktion) samt webbproduktion (Typo3, Luvit, Joomla, Dreamweaver).

Ursprungligen religionspsykolog (teolog). Gör för närvarande paus i min forskarutbildning.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Marcus Lecaros

Inköpssamordnare, IT-systemförvaltare
IT-enheten, HT

Kontaktinformation

E-post marcus.lecarosht.luse

Telefon 046–222 96 48

Rum LUX:C228

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar