lu.se

Person

FD i idé- och lärdomshistoria 2003, docent i samma ämne 2009. Prefekt för Institutionen för kommunikation och medier 2010–2012 och våren 2016. Forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet 2014–2016. Professor i historia vid Mittuniversitetet 2016–2018.

Redaktör för skriftserien Mediehistoriskt arkiv sedan 2014. Ledamot av bedömningspanel för VR:s internationella postdoc 2017–2019.

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (10 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (21 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Handledda doktorsavhandlingar:

Charlie Järpvall, Pappersarbete: Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium (2016), mediehistoria, LU;

Erik Edoff, Storstadens dagbok: Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm (2016), mediehistoria, LU;

Jan Hinderson, Webbens vägar: Om webbjournalistikens etablering och utveckling vid tre svenska regionala och lokala dagstidningar 1995-2013 (2013), mediehistoria, LU;

Sophie Elsässer, Att skapa en konsument: Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen (2012), mediehistoria, LU;

Gustav Källstrand, Medaljens framsida: Nobelpriset i pressen 1897-1911 (2012), tema kultur och samhälle, LiU;

Emilia Ljungberg, Global lifestyles: Constructions of places and identities in travel journalism (2012), mediehistoria, LU;

Elin Gardeström, Att fostra journalister: Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970 (2011), idéhistoria, SU;

Johan Jarlbrink, Det våras för journalisten: Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal (2009), tema kultur och samhälle, LiU;

Andreas Nyblom, Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige (2008), tema kultur och samhälle, LiU;

Kristoffer Holt, Publicisten Ivar Harrie: Ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960 (2008), tema kultur och samhälle, LiU;

Sofia Seifarth, Råd i radion: Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968 (2008), tema kultur och samhälle, LiU.

Patrik Lundell

Docent, universitetslektor
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post patrik.lundellkom.luse

Telefon 046–222 99 09

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Rum L109

Länkar