lu.se

Person

FD i idé- och lärdomshistoria 2003, docent i samma ämne 2009. Redaktör för skriftserien Mediehistoriskt arkiv.

I juli är planen att jag tillträder en tjänst vid Örebro universitet och därför slutar vid KOM.

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (10 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (21 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Handledda doktorsavhandlingar:

Charlie Järpvall, Pappersarbete: Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium (2016), mediehistoria, LU;

Erik Edoff, Storstadens dagbok: Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm (2016), mediehistoria, LU;

Jan Hinderson, Webbens vägar: Om webbjournalistikens etablering och utveckling vid tre svenska regionala och lokala dagstidningar 1995-2013 (2013), mediehistoria, LU;

Sophie Elsässer, Att skapa en konsument: Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen (2012), mediehistoria, LU;

Gustav Källstrand, Medaljens framsida: Nobelpriset i pressen 1897-1911 (2012), tema kultur och samhälle, LiU;

Emilia Ljungberg, Global lifestyles: Constructions of places and identities in travel journalism (2012), mediehistoria, LU;

Elin Gardeström, Att fostra journalister: Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970 (2011), idéhistoria, SU;

Johan Jarlbrink, Det våras för journalisten: Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal (2009), tema kultur och samhälle, LiU;

Andreas Nyblom, Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige (2008), tema kultur och samhälle, LiU;

Kristoffer Holt, Publicisten Ivar Harrie: Ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960 (2008), tema kultur och samhälle, LiU;

Sofia Seifarth, Råd i radion: Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968 (2008), tema kultur och samhälle, LiU.

Patrik Lundell

Docent
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post patrik.lundellkom.luse

Telefon 046–222 99 09

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (docent, universitetslektor)
Helgonavägen 3, Lund (universitetslektor)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (docent, universitetslektor)
Box 192, 221 00 Lund (universitetslektor)

Internpost hämtställe
20 (docent, universitetslektor)
30 (universitetslektor)

Rum L109

Länkar