lu.se

Person

FD i idé- och lärdomshistoria 2003, docent i samma ämne 2009. Universitetslektor i mediehistoria med inriktning mot journalistik.

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (9 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (19 st)
Recensioner (3 st)
Tidningsartiklar (4 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2017

Övriga uppdrag och meriter

Redaktör för skriftserien Mediehistoriskt arkiv, 2014-.

Honorary Associate, Centre for Media History, Macquarie University, Sydney.

Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund; suppleant i styrelsen och redaktör för årsboken 2011-2013.

Visiting Fellow, The Media School, Bournemouth University, 2012-2015

Prefekt för Institutionen för kommunikation och medier 2010-2012, våren 2016.

Forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, deltid, 2014-2016

Professor i historia vid Mittuniversitetet, 2016-. Tjänstledig.

Har handlett:

Charlie Järpvall, Pappersarbete: Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium (2016), mediehistoria, LU;

Erik Edoff, Storstadens dagbok: Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm (2016), mediehistoria, LU;

Jan Hinderson, Webbens vägar: Om webbjournalistikens etablering och utveckling vid tre svenska regionala och lokala dagstidningar 1995-2013 (2013), mediehistoria, LU;

Sophie Elsässer, Att skapa en konsument: Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen (2012), mediehistoria, LU;

Gustav Källstrand, Medaljens framsida: Nobelpriset i pressen 1897-1911 (2012), tema kultur och samhälle, LiU;

Emilia Ljungberg, Global lifestyles: Constructions of places and identities in travel journalism (2012), mediehistoria, LU;

Elin Gardeström, Att fostra journalister: Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970 (2011), idéhistoria, SU;

Johan Jarlbrink, Det våras för journalisten: Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal (2009), tema kultur och samhälle, LiU;

Andreas Nyblom, Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige (2008), tema kultur och samhälle, LiU;

Kristoffer Holt, Publicisten Ivar Harrie: Ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960 (2008), tema kultur och samhälle, LiU;

Sofia Seifarth, Råd i radion: Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968 (2008), tema kultur och samhälle, LiU.

Patrik Lundell

Docent, universitetslektor
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post patrik.lundellkom.luse

Telefon 046–222 99 09

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Rum L109

Länkar