lu.se

Person

Jag är doktorand i tyska med språkvetenskaplig inriktning och får äntligen ge mitt kanske litet väl distanslösa intresse för det tyska språket precis all min uppmärksamhet. Innan jag blev doktorand studerade jag även datalingvistik vid Göteborgs Universitet, genom vilket jag senare också läste fonetik/fonologi som utbytesstudent vid Universität des Saarlandes i Saarbrücken i Tyskland. Via Lunds Universitet har jag även varit utbytesstudent vid Humboldt Universität zu Berlin.

Under min tid som student i tyska har jag främst varit intresserad av tempus. På magisternivå skrev jag ett arbete om tyskans presens i ”oväntade” kontexter, dvs. när presens refererar till händelser som redan ligger i det förflutna. Mitt avhandlingsämne handlar om preteritum och perfekt – trots att det redan skrivits en uppsjö verk med de här två tyska tempusen som huvudämne finns fortfarande luckor att fylla.

För närvarande undervisar jag också i en delkurs på nybörjarnivån.

Forskning

Om forskningen

I mitt avhandlingsprojekt ägnar jag mig åt det kaos som råder i det tyska tempussystemet. I centrum står de två tempusen Präteritum och Perfekt, som båda inkräktar på varandras användningsdomäner. Mitt fokus ligger dock främst på tyskans preteritum. För trots att perfektformerna, till följd av Präteritumschwund, under lång tid har brett ut sig på bekostnad av Präteritum, förekommer de kvarvarande preteritumformerna oväntat nog även i kontexter där deras betydelse tolkas motsvarande en perfektbetydelse. Ett exempel på perfektkontexter där preteritum kan förekomma är erfarenhetsperfekt: ”Har du någon gång varit i Egypten?” skulle kunna översättas med ”Warst du denn schon mal in Ägypten?”

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Sofie Nilsson

Universitetslektor
Tyska
Språk- och litteraturcentrum

Lärare
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sofie.nilssontyska.luse

Rum L300a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20